begravelsesforretning

Bedemand

stenhuggeri

Stenhuggeri

ISO Certificering

Hvad betyder certificeret bedemand?


Brancheforeningen Danske Bedemænd har indgået en aftale om ISO9001-certificering med DS Certificering. En certificering, som de målrettet har udviklet for at sikre kvaliteten og trygheden, når man henvender sig til en bedemand, der som os er medlem af Danske Bedemænd.

Certificeringen bygger på den såkaldte ISO9001-model, som er en international anerkendt certificering, der stiller høje kvalitetskrav til os som certificerede.

Udover selve ISO9001-certificeringen indgår der også krav om opfyldelse af en europæisk standard, der gælder for bedemandsforretninger i Europa, ligesom Danske Bedemænds etiske retningslinjer også er omfattet.

Alt i alt en stor og gedigen sikkerhed for dig som forbruger for, at de ydelser som du aftaler med os, også lever op til de kvalitetskrav, som stilles.

Et væsentligt led i vores certificering er en løbende kvalitetskontrol blandt familier og pårørende, som har benyttet os.

Kvalitetskontrollen er afgørende for, at vi fortsat kan være certificeret og leve op til de krav og forventninger, man har til os som bedemænd. Det er derfor af stor betydning, at de udleverede spørgeskemaer returneres til os efter begravelsen.

Spørgeskemaerne bør altid kunne give et retvisende billede af den samlede service, du som kunde har fået hos os.

Gennem din tilbagemelding er du med til at sikre, at andre pårørende også i fremtiden vil kunne få den betjening og vejledning, man som pårørende forventer at modtage.

Siden 2014 har vi fået mere end 750 spørgeskemaer retur fra vore stikprøvekontroller.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelserne er meget tilfredsstillende, idet samtlige (100%) vil anbefale os til andre med behov for hjælp. 

For såvel de tidligere år som i hele 2021 har samtlige af besvarelserne ligeledes tilkendegivet, på prisoverslaget for vore ydelser (bedemandens ydelser) stemte overens med de senere udsendte regninger.

- det vil altså sige, at alle vil anbefale os til andre, ligesom der er 100% overensstemmelse med vore prisoverslag og de senere udsendte regninger.

Vi lever op til: LOKAL - LOYAL - EMPATISK - og i hele Thy

Vores absolutte formål med certificeringen er, at skabe de bedste rammer for dig. At du kan føle og mærke, at du trygt kan overlade de forskellige opgaver til os, så du har ro til det øvrige på et tidspunkt, hvor mange praktiske ting skal håndteres.

Benytter du os, som er certificeret, så betyder det

  • at vi er uddannede bedemænd.
  • at vi leverer høj kvalitet i betjening og vejledning.
  • at vi løbende kvalitetskontrolleres.
  • at vi følger branchens etiske regelsæt 100%.
  • at vi leverer faglig korrekt vejledning.
  • at vi også udfører de ydelser, som aftales.
  • at vi overholder den aftalte prisramme.
  • Vi lever op til :  LOKAL  - LOYAL - EMPATISK  - og i hele Thy

Top