begravelsesforretning

Bedemand

stenhuggeri

Stenhuggeri

Formueopgørelse


Hvordan opgøres formuen?

Når Udbetaling Danmark tager stilling til, hvad der kan udbetales i begravelseshjælp, tages der udgangspunkt i afdødes formue på dødsdagen, hvortil lægges de formuerettigheder, der opnås som følge af dødsfaldet.
Formuerettigheder kan eksempelvis være ATP, forsikringer, pensionsordninger samt en eventuel opsparing i Elysium Begravelsesopsparing.

Når afdøde efterlader ægtefælle

Er det ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder, inklusiv særeje, der lægges til grund. Efterlevelseshjælp og løbende pensionsudbetalinger indgår ikke i formueberegningen.

Fast ejendom

Der tjener til familiens bolig, indgår i formueberegningen med den del af friværdien, der overstiger kr. 100.000,00. Fast ejendom kan omfatte såvel helårsbolig som sommerhus, der overvejende benyttes af familien. Hvis familien har både helårshus og sommerhus, indgår den del af den samlede friværdi, der overstiger kr. 100.000,00 i formueberegningen.

Udbetaling Danmark beregner begravelseshjælpen ud fra de samme oplysninger, som skal opgives til Skifteretten i forbindelse med behandling af dødsboet.

Der kan dog udbetales begravelseshjælp før Skifterettens dokumenter foreligger, såfremt begravelseshjælpen skal udbetales efter et barn under 18 år, eller hvis der kun søges om det faste minimumsbeløb på kr. 1.050,00, jfr. punkt 4 på siden “Beregningsmodel”. 

Udbetaling og ansøgning

Det er altid Udbetaling Danmark, der beregner og foretager selve udbetalingen af begravelseshjælpen uanset størrelsen.

Hos Wensien Begravelsesforretning er vi altid behjælpelig med ansøgningen til Udbetaling Danmark.

Top