begravelsesforretning

Bedemand

stenhuggeri

Stenhuggeri

Omkostninger

Læs mere om vores priser og se priseksempler.


De samlede omkostninger eller den samlede pris på en begravelse eller bisættelse består af mange forskellige elementer.

Der er den pris, bedemanden skal have til sit arbejde. Derudover er der udgifter til kirkegården (og eventuelt krematorium) samt til blomsterhandler, annoncer og eventuel gravsten.

Det er omkostninger, der af mange ofte vælges at lade indgå i bedemandens samlede regning, således at der fra bedemanden fremkommer en samlet regning på samtlige omkostninger til en begravelse / bisættelse.

Når du/I benytter Wensien Begravelsesforretning er det omkostningsfrit (koster IKKE ekstra) for dig/Jer, at lade os samle / betale diverse udlæg i forbindelse med begravelsen / bisættelsen.

Det kan være vanskeligt at sammenligne de samlede omkostninger direkte, idet omkostningerne til bl.a. mindesamvær og evt. gravsten kan variere utroligt meget.

Ud over de direkte omkostninger ved begravelsen kan der tillige være udgifter til kirkegården i form af pålagte og bundne omkostninger til eventuel hækklipning samt renholdelse og vedligeholdelse, idet disse for nogle gravstedsformer er obligatoriske.

Vi hjælper naturligvis gerne med en nærmere beskrivelse af de forskellige gravstedsformer, idet priserne / ydelserne / mulighederne varierer fra kirkegård til kirkegård og med forskellig fredningsperiode for en kiste eller urne.

De nedenfor nævnte priser er vore egne ydelser (bedemanden). De øvrige priser giver vi eksempler på.

De vil altid få og samlet overblik over omkostningerne, når vi kender de eksakte behov / ydelser der skal indgå.

Honorar til ordning og assistance : kr. 3.685.

I vort honorar indgår rådgivning og vejledning ved personlig samtale samt ordning af diverse papirer - herunder den digitale anmeldelse af dødsfaldet, kontakter og koordinering af begravelsen eller bisættelsen. Samtalen kan være hos Dem i hjemmet eller hos os afhængigt af Deres ønske. Det bemærkes ved prisen, at De kan kontakte os 24 timer i døgnet, alle ugens dage, året rundt.  Der er ikke tillæg for weekend eller aften.

I særlige tilfælde kan honoraret tillægges yderligere kr. 1.195, -.

Kisteprisen  afhænger af den valgte model (se særskilt menupunkt) idet billigste brændingskiste koster kr. 6.350 , - og billigste hvide begravelseskiste koster kr. 6.650, - mens udsmykning koster et tillæg således en begravelseskiste med guirlander (dyreste almindelige hvide kiste) eksempelvis koster kr. 7.100, -.

Designerkister koster kr. 9.300, -

Urnepriser : Afhænger af eventuel udsmykning og materialevalg. Mest anvendte urne er en natururne til kr. 850, - uanset farve.

Levering af kiste og polstring : kr. 650, - kr. 850

Levering af urne : kr. 595, - og dækker transport af urnen fra krematoriet til den af jer valgte kirkegård. Familien kan vælge selv at afhente urnen på krematoriet.

Kisteilægning  på plejehjem eller i hjemmet: Kr. 650, - og inkl. 2 bedemænd fra Wensien Begravelsesforretning. Familien vil kunne hjælpe, hvis dette ønskes.

Kørsel med rustvogn : Startprisen er kr. 1.350, - indtil 20 km. Herefter er der et tillæg på kr. 25, - pr. km. For planlagt lørdagskørsel (begravelse eller bisættelse med brug af rustvogn) beregnes et tillæg på kr. 600, -

Flytning af blomster : Hvis blomster evt. skal flyttes fra en kirke eller et kapel til en kirkegård er prisen fra 695, - kr. pr. tur (prisen afhænger af antal ture i bil og afstand blomsterne skal flyttes).

Indbæring i kirke : Såfremt familien / kirken ikke selv flytter kisten fra kapellet og ind i kirken kan vi sørge herfor. Prisen er kr. 695, -

Sengetøj: Fås kun i bomuld. Samlet pris for ligskjorte, dyne og pude er kr. 695, -, men kan også købes enkeltvis. Almindeligvis er det afdødes eget tøj og linned, der benyttes.

Priser, hvor vi formidler et salg gennem andre leverandører:

Den enkelte familie bestemmer suverænt, hvilken leverandør der skal benyttes ved begravelsen/bisættelsen, herunder leverandør af kistepyntning, gravsten og mindesamvær. Hos nogle af disse leverandører får vi en provision for at formidle salget/kontantrabat.

Priseksempler:

Priserne på blomster kan være fra kr. 35,- (kasterose pr. stk.) til mange tusinde kroner. Priserne varierer efter årstid og eventuel andre ”højtider”.  Mange kistedekorationer koster fra. Kr. 1.200 og opefter og kan tillige leveres med bånd. Uanset om det er Dem der bestiller, eller os der foretager bestillingen, sikrer vi koordinering med jeres valgte leverandør.

Gravsten: Koster fra omkring kr. 3.600 - og opefter afhængigt af størrelse, udsmykning og forarbejdning. Se tillige særskilt menupunkt for nærmere oplysninger omkring farver og bogstaver.  De skal normalt selv ”bestemme” den enkelte sten, idet der ofte er forskellige farvetegninger/mønstre selv for samme slags sten.

Tilføjelse: Når der er tale om en eksisterende sten hvorpå der skal tilføjes navn og data, koster en sådan typisk mellem kr. 3.400,- og 6.000,- idet prisen naturligvis afhænger af antallet af bogstaver/tal samt materialevalget (huggede bogstaver, bronzebogstaver eller guldbelagt).

Annoncer: Med udgangspunkt i Deres ønske til annonce, hjælper vi gerne med formulering samt opstilling og indrykning i de enkelte aviser samt på www.afdoede.dk. 

For Nordjyske (tidligere Thisted Dagblad) er der i lighed med de fleste andre aviser og ugeaviser prissætning efter spaltemillimeter, det vil sige prisen afhænger af annoncens størrelse. Det er vores erfaring, at de store landsdækkende aviser er væsentligt dyrere end lokalaviserne.

Mindesamvær: Vi hjælper gerne med at formidle kontakten til et hotel/kro, men det er normalt familien selv, som bestiller af hensyn til ønske om menu og forventninger om antal personer. For nogle hoteller/kroer gælder at man betaler for min. det antal der er tilmeldt. Prisen afhænger fuldstændigt af menuvalget.

Udlæg til krematorium og kirkegård: På Holstebro krematorium koster en brænding kr. 2.695,- og da dette er vort nærmeste krematorium nævnes alene denne pris.
Regninger fra kirkegården sendes oftest til os for så vidt angår selve begravelsen/bisættelsen samt eventuel kirkepyntning.

Enkelte kirker sender udelukkende regningen direkte til familien.

De enkelte kirkegårdes priser er meget individuelle. Udgiften til kirkegården består af erhvervelse af gravsted (afhænger af fredningsperiode og gravstedsform samt medlemskab af Folkekirken), gravkastning/urnenedsættelse samt evt. renholdelse. Udgiften til kirkegården til renholdelse/vedligehold skal betales, såfremt man ikke selv ønsker at stå for renholdelsen. Der kan jf. tidligere være gravsteder/eller afdelinger på kirkegården, hvor der er obligatorisk vedligeholdelse. Obligatorisk vedligeholdelse betyder, at man IKKE selv må renholde gravstedet, men skal betaler kirkegården for renhold. På de fleste kirkegårde er man blevet pålagt tillige at opkræve for obligatorisk hækklipning.

I nogle kommuner dækkes omkostninger til gravkastning/urnenedsættelse via kirkeskatten og derfor udsendes ingen regning fra kirkegården på disse ydelser.

Er man ikke medlem af folkekirken er erhvervelsen af gravstedet en del højere. Derudover skal man betale udgifter til eventuel leje af kapelsal samt evt. organist og korist/sanger.

De vil naturligvis få oplyst de aktuelle priser ved behov.

Som det er fremgået af ovennævnte punkter kan omkostninger til en bisættelse eller begravelse altså variere meget. De får hos os altid et prisoverslag over de forventede omkostninger, når De sammen med os har afdækket behovet/forventningerne.

Det er almindeligvis boet der dækker udgifterne til begravelsen/bisættelsen og betalingen går gennem boet, idet et af familiemedlemmerne oftest ordner det på boets vegne. Er der ikke dækning i boet, hæfter bestilleren (anmelderen) for omkostningerne jvf. købeloven.

Vi er naturligvis behjælpelige med at søge begravelseshjælp hjem fra såvel det offentlige (Kommunen) som fra eventuelle begravelseskasser eller Sygeforsikringen Danmark eller Elysium Begravelsesopsparing.

(Se tillige særkilt menupunkt om Elysium samt Begravelseshjælp for oplysninger om ydelser/formuegrænser mv.)

Eksempel 1 (begravelse) og eksempel 2 (bisættelse).

Afdøde er død i hjemmet / plejehjem / Hospice.

Der bliver lagt i kiste og der holdes udsyngning.

Kisten køres til det lokale kirkegårdskapel (20 km) Afdøde er medlem af Folkekirken og begraves / bisættes en hverdag.

Serviceydelse:     Begravelse   bisættelse
Kiste, alm. kr. 6.650, - kr. 6.350 , -
Urne   kr. 850, -
Levering af urne   kr. 595, -
Levering af kiste og polstring

 

Kisteilægning

kr. 675, -

 

kr. 650, -

kr. 675, -

 

kr. 650, -

Rustvognskørsel til kirkens kapel kr. 1.350, - kr. 1.350, -
Rustvognskørsel til krematorie 50 km.   kr. 2.100, -
Honorar/assistance kr. 3.685, - kr. 3.685, -
     
Bedemand i alt kr. 13.010, - kr. 16.255, -

Udlæg:

Annonce Nordjyske og Afdøde.dk           kr. 1.700, - kr. 1.700, -
Kistepyntning kr. 1.400, - kr. 1.400, -
Kirkegården, gravkastning kr. 4.205, - kr. 485, -
Kremering   kr. 2.695, -
     
Begravelse / bisættelse i alt kr. 20.315, -    kr. 22.535, -  

Hertil kommer udgifter til mindesamvær, gravsten evt. vedligeholdelse, hækklipning mv., samt erhvervelse af brugsret (afhænger af fredningsperiode og gravplads).

Der skal herfra modregnes evt. begravelseshjælp Udbetaling Danmark eller anden privat tegnet begravelseskasse / forsikring.

Eksempel 3 (begravelse) og eksempel 4 (bisættelse).

Afdøde er død på sygehus i Region Nordjylland. Føres til lokal kirkes kapel (24 km.) Og begravelse / bisættelse en fredag.

Afdøde er medlem af Folkekirken

Serviceydelse:  Begravelse bisættelse
Kiste, alm. kr. 6.650, - kr. 6.350 , -
Urne   kr. 850, -
Levering af urne   kr. 595, -
Levering af kiste og polstring kr. 675, - kr. 675, -
Rustvognskørsel til kirkens kapel kr. 1.450, - kr. 1.450, -
Rustvognskørsel krematorie 40 km.   kr. 1.850, -
Honorar/assistance kr. 3.685, - kr. 3.685, -
Bedemand i alt kr. 12.460, - kr. 15.455, -
     

Udlæg:

Annonce Nordjyske og Afdøde.dk kr. 1.700, - kr. 1.700, -
Kistepyntning kr. 1.400, - kr. 1.400, -
Kirkegården, gravkastning / urnenedsættelse kr. 4.205, - kr. 485, -
Portørassistance kr. 361, - kr. 361, -
Kremering   kr. 2.695, -
Begravelse / bisættelse i alt kr. 20.126, - kr. 22.096, -      
     

Hertil kommer udgifter til mindesamvær, gravsten evt. vedligeholdelse, hækklipning mv, samt erhvervelse af brugsret (afhænger af fredningsperiode og gravplads).

Der skal herfra modregnes evt. begravelseshjælp Udbetaling Danmark eller anden privat tegnet begravelseskasse / forsikring.

Eksempel 5 (bisættelse).

Afdøde er død på sygehuset i Holstebro. Føres direkte til krematoriet uden højtidelighed.

Afdøde er IKKE medlem af Folkekirken.

Der skal ske askestrøelse over åbent hav og familien vil selv hente urnen på Holstebro Krematorium.

Serviceydelse:    bisættelse
Kiste, alm.   kr. 6.350 , -
Urne   kr. 850, -
Levering af urne   kr. 0, -
Levering af kiste og polstring   kr. 850, -
     
Rustvognskørsel krematoriet indenfor 20 km.   kr. 1.350, -
Honorar/assistance   kr. 3.685, -
Bedemand i alt   kr. 13.085, -  
     

Udlæg:

Annonce Nordjyske (2 spaltet) og Afdøde.dk   kr. 1.700, -
Kistepyntning   kr. 0, -
Kirkegården, gravkastning / urnenedsættelse   kr. 0, -
Portørassistance   kr. 475, -
Kremering   kr. 2.695, -
Bisættelse i alt   kr. 17.955, -     
     

Der skal herfra modregnes evt. begravelseshjælp Udbetaling Danmark eller anden privat tegnet begravelseskasse / forsikring.

Såfremt man mod forventning ikke er tilfreds med de leverede ydelser eller den fremsendte regning kan man naturligvis vælge at klage til Forbrugerstyrelsen jeg lagde med andre forbrugerkøb.

– der ønskes behandlet i Forbrugerklagenævnet sendes til:

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 4171 5000
E-mail: kfst@kfst.dk

www.kfst.dk

Top