Begravelseshjælp

I henhold til § 160 i Sundhedsloven yder bopælskommunen en formueafhængig begravelseshjælp. Begravelseshjælpen reguleres én gang årligt med en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker hvert år pr. 1. januar.

Takster for begravelseshjælp pr. 1. januar 2024

Børn under 18 år kr. 10.450,- (i 2023: kr. 10.100,-)
Udbetales uanset formue

Personer på 18 år og derover kr. 12.500,- (i 2023: kr. 12.100,-)
Udbetales afhængigt af formue samt efterlevende ægtefælle eller barn/børn under 18 år.

Bemærk:
Minimumsbeløbet på kr. 1.050,- uanset formue, er stadigvæk gældende for personer født før 1. april 1957.

Læs mere Luk

Formuegrænser ved beregning af begravelseshjælpen

1. Personer uden ægtefælle eller barn/børn under 18 år kr. 20.950,- (i 2023 kr. 20.300,-)

Der udbetales en begravelseshjælp på kr. 12.500,-, såfremt afdøde efterlader sig en formue på under kr. 20.950,-.

Begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue overstiger kr. 20.950,- således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 33.450,-

Eksempel: Ved en formue på dødsdagen på kr. 25.000,- vil begravelseshjælpen dermed blive opgjort til kr. 8.450,-

2. Personer med ægtefælle eller barn/børn under 18 år kr. 40.500,- (i 2023 kr. 40.500,-)

Såfremt afdøde efterlader sig en ægtefælle eller barn/børn under 18 år, udbetales begravelseshjælp på kr. 12.500,- hvis ægtefællernes samlede formue er under kr. 41.800,-. Det vil dermed sige at begravelseshjælpen bortfalder ved en samlet formue på kr. 54.300,-.

Eksempel: Hvis ægtefællernes samlede formue på dødsdagen er kr. 45.000,- vil begravelseshjælpen dermed blive på kr. 9.300,-.
Efterlevelseshjælp og løbende pensionsudbetalinger indgår ikke i formueberegningen.

Læs mere Luk

Diverse beløbsgrænser ved opgørelse af boet

Bundfradrag ved beregning af:
Boafgift i 2024: kr. 333.100,- (i 2023 kr. 321.700,-)

Gaveafgift til børn og børnebørn i 2024: kr. 74.100, - (i 2023 kr. 71.500,-)
Gaveafgift til svigerbørn i 2024: kr. 25.900, - (i 2023 kr. 25.000,-)

Værdigrænsen for udlæg af boet til ægtefælle:
I 2024: Kr. 870.000,- (i 2023 kr. 850.000, -)
Alle beløb der kommer til udbetaling ved dødsfaldet, herunder alle livsforsikringsbeløb og engangsydelser i pensionssager, skal medregnes, jf. ny arvelov, der trådte i kraft 1. januar 2008

Værdigrænsen for boudlæg:
2024: 51.000,- (i 2023: kr. 49.000,-)

Fast ejendom:
Fast ejendom der tjener til familiens bolig, indgår i formueberegningen med den del af friværdien, der overstiger kr. 100.000,-. Fast ejendom kan omfatte såvel helårsbolig som sommerhus, der overvejende benyttes af familien. Hvis familien har både helårshus og sommerhus, indgår den del af den samlede friværdi, der overstiger kr. 100.000,- i formueberegningen

Læs mere Luk

Udbetaling og ansøgning

Det er altid Udbetaling Danmark, der beregner og foretager selve udbetalingen af begravelseshjælpen uanset størrelsen. Søges der om formueafhængig begravelseshjælp (maksimum begravelseshjælp), skal der forventes ca. 20-30 hverdages sagsbehandlingstid hos Udbetaling Danmark FRA samtlige formueskemaer er udfyldt og indsendt til dem.

Hos Wensien Stenhuggeri og Begravelsesforretning er vi altid behjælpelig med ansøgningen til Udbetaling Danmark.

Læs mere Luk

Vi kan også hjælpe med

Dine omkostninger
Scroll to Top