Andre priser

Andre priser i relation til begravelse/bisættelse

Udlæg ved begravelse/bisættelse

Den enkelte familie bestemmer suverænt, hvilken leverandør der skal benyttes ved begravelsen/bisættelsen, herunder leverandør af kistepyntning, gravsten og mindesamvær. Hos nogle af disse leverandører får vi en provision/kontantrabat for at formidle salget.

Priseksempler:

Blomster

Priserne kan være fra kr. 25,- (kasterose pr. stk.) til adskillige tusinde kroner. Priserne varierer efter årstid og eventuel andre ”højtider”. Mange kistedekorationer koster fra kr. 1.500,- og opefter og kan tillige leveres med bånd. Uanset om det er Jer eller os der foretager bestillingen, sikrer vi koordinering med Jeres valgte leverandør.

Gravsten

Koster fra omkring kr. 3.600 – og opefter afhængigt af størrelse, udsmykning og forarbejdning. Se mere herom ved at klikke på menupunktet Stenhuggeri.
Her finder du også nærmere oplysninger omkring granittyper, farver, skrifttyper samt dekorationer.

Tilføjelse i eksisterende sten

Når der er tale om en eksisterende sten hvorpå der skal tilføjes navn og data, koster en sådan typisk mellem kr. 3.400,- og kr. 6.000,- idet prisen naturligvis afhænger af antallet af bogstaver/tal samt materialevalget (huggede bogstaver, bronzebogstaver, guldbelagt osv.).

Annoncer

Med udgangspunkt i Jeres ønske til døds -og takkeannoncer, hjælper vi gerne med formulering samt opstilling og indrykning i de enkelte aviser samt på www.afdoede.dk. For Nordjyske (tidligere Thisted Dagblad) er der i lighed med de fleste andre aviser og ugeaviser prissætning efter spaltemillimeter, det vil sige prisen afhænger af annoncens størrelse.
Det er vores erfaring, at de store landsdækkende aviser er væsentligt dyrere end lokalaviserne.

Krematorium

På Holstebro krematorium koster en brænding kr. 2.995,- og da dette er vores nærmeste krematorium nævnes alene denne pris.

Kirkegård

Regninger fra kirkegården sendes oftest til os for så vidt angår selve begravelsen/bisættelsen samt eventuel kirkepyntning.

Eventuelt tilkøb hos kirkegården i form af vedligehold (ikke obligatoriske tilkøb) og deslige faktureres direkte mellem gravstedsejer og kirkegården.

Enkelte kirkegårde i Thy sender udelukkende regningen direkte til familien.

De enkelte kirkegårdes priser i Thy reguleres jf. folkekirkens takstblad, men kan derudover have lokale reguleringer i form af variable fredningsperioder og andre lokalaftaler. Udgiften til kirkegården består af:

Erhvervelse af gravsted (afhænger af fredningsperiode og gravstedsform samt medlemskab af Folkekirken)

Gravkastning/urnenedsættelse (afhænger af medlemskab af Folkekirken)

Vedligehold (kan både være obligatorisk samt valgfrit alt efter gravstedstype)

Udgiften til kirkegården til vedligehold skal betales, såfremt man ikke selv ønsker at stå for renholdelsen. Der kan jf. tidligere være gravsteder/eller afdelinger på kirkegården, hvor der er obligatorisk vedligeholdelse. Obligatorisk vedligeholdelse betyder, at man IKKE selv må renholde gravstedet, men SKAL betale kirkegården for renhold samt evt. hækklipning.

I nogle kommuner dækkes omkostninger til gravkastning/urnenedsættelse via kirkeskatten og derfor udsendes ingen regning fra kirkegården på disse ydelser. Dette er dog IKKE tilfældet i Thisted Kommune.

Er man ikke medlem af folkekirken er erhvervelsen af gravstedet en del højere. Derudover skal man betale udgifter til eventuel leje af kapelsal samt evt. organist og korist/sanger.

De vil naturligvis få oplyst de aktuelle priser ved behov.

Mindesamvær

Vi hjælper gerne med at formidle kontakten til et hotel/kro, men det er normalt familien selv, som bestiller af hensyn til ønske om menu og forventninger om antal personer. For nogle hoteller/kroer gælder at man betaler for minimum det antal der er tilmeldt. Prisen afhænger fuldstændigt af menuvalget.

Prisoverslag

Som det fremgår af ovennævnte udlægspunkter, kan omkostningerne til en begravelse eller bisættelse altså variere meget. Hos os får I altid et prisoverslag over de forventede omkostninger, når vi sammen har afdækket behovet/forventningerne.

Det er almindeligvis boet der dækker udgifterne til begravelsen/bisættelsen og betalingen går gennem boet, idet et af familiemedlemmerne oftest ordner det på boets vegne. Er der ikke dækning i boet, hæfter bestilleren (anmelderen) for omkostningerne jvf. købeloven.

Vi er naturligvis behjælpelige med at søge begravelseshjælp hjem fra såvel det offentlige (Kommunen) som fra eventuelle begravelseskasser, Sygeforsikringen Danmark eller Elysium Begravelsesopsparing.

Se mere om Elysium Begravelsesopsparing

Læs mere om begravelseshjælp, ydelser samt formuegrænser

Vi kan også hjælpe med

Wensiens priser

Få et klart overblik over priserne hos Wensien.

Priseksempler på samlet begravelse/bisættelse

Se 3 overskuelige priseksempler på samlet begravelse/bisættelse.

Forbrugerklager

Såfremt man, mod forventning, ikke er tilfreds med de leverede ydelser.

Scroll to Top