Priseksempler på samlet begravelse/bisættelse

Herunder giver vi 3 eksempler på begravelse/bisættelse. De 3 eksempler tager udgangspunkt i forskellige dødssteder og deraf forskellige kørsler samt afdødes ønsker i forhold til gravsted kontra askespredning

Eksempel 1

Begravelse/Bisættelse

 • Afdøde er død i hjemmet/plejehjem/hospice.
 • Der bliver lagt i kiste og der holdes udsyngning.
 • Kisten køres til det lokale kirkegårdskapel (20 km).
 • Afdøde er medlem af Folkekirken og begraves/bisættes en hverdag.

Hertil kommer udgifter til mindesamvær, gravsten evt. vedligeholdelse, hækklipning mv., samt erhvervelse af brugsret (afhænger af fredningsperiode og gravplads).

Der skal herfra modregnes evt. begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark eller anden privat tegnet begravelseskasse/forsikring.

Serviceydelse Begravelse Bisættelse
Kiste, alm. kr. 6.950,- kr. 6.550,-
Urne   kr. 895,-
Levering af urne   kr. 645,-
Levering af kiste og polstring kr. 700,- kr. 700,-
     
Kisteilægning kr. 750,- kr. 750,-
     
Rustvognkørsel til kirkens kapel kr. 1.425,- kr. 1.425,-
Rustvognskørsel til krematoriet 50km.   kr. 2.175,-
Honorar/assistance kr. 3.850,- kr. 3.850,-
Miljøtillæg/værnemidler kr.    215,- Kr.   215,-
Bedemand i alt kr. 13.890,- kr. 17.205,-
     
Udlæg    
Annonce Nordjysk og Afdøde.dk kr. 2.100,- kr. 2.100,-
Kistepyntning kr. 1.500,- kr. 1.500,-
Kirkegården, gravkastning/urnenedsættelse kr. 4.650,- kr. 492,-
Kremering   kr. 2.995,-
     
Begravelse/bisættelse i alt kr. 22.140,- kr. 24.292,-

Eksempel 2

Begravelse/Bisættelse

 • Afdøde er død på Aalborg Universitetshospital, Thisted.
 • Føres til lokal kirkes kapel (24 km.) og begravelse/bisættelse en fredag.
 • Afdøde er medlem af Folkekirken

Hertil kommer udgifter til mindesamvær, gravsten evt. vedligeholdelse, hækklipning mv, samt erhvervelse af brugsret (afhænger af fredningsperiode og gravplads).

Der skal herfra modregnes evt. begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark eller anden privat tegnet begravelseskasse/forsikring.

Serviceydelse Begravelse Bisættelse
Kiste, alm. kr. 6.950,- kr. 6.550,-
Urne   kr. 895,-
Levering af urne   kr. 645,-
Levering af kiste og polstring kr. 700,- kr. 700,-
Rustvognkørsel til kirkens kapel kr. 1.525,- kr. 1.525,-
Rustvognskørsel til krematoriet 40km.   kr. 1.925,-
Honorar/assistance kr. 3.850,- kr. 3.850,-
Miljøtillæg/værnemidler kr.   215,- kr.   215,-
Bedemand i alt kr. 13.240,- kr. 16.305,-
     
Udlæg    
Annonce Nordjysk og Afdøde.dk kr. 2.100,- kr. 2.100,-
Kistepyntning kr. 1.500,- kr. 1.500,-
Kirkegården, gravkastning/urnenedsættelse kr. 4.650,- kr. 492,-
Portørassistance kr. 373,- kr. 373,-
Kremering   kr. 2.995,-
     
Begravelse/bisættelse i alt kr. 21.863,- kr. 23.765,-

 

Eksempel 3

Bisættelse

 • Afdøde er død på Aalborg Universitetshospital, Aalborg.
 • Føres direkte til krematoriet uden højtidelighed.
 • Afdøde er IKKE medlem af Folkekirken.
 • Der skal ske askestrøelse over åbent hav og familien vil selv hente urnen på Aalborg Krematorium.

Der skal herfra modregnes evt. begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark eller anden privat tegnet begravelseskasse/forsikring.

Serviceydelse   Bisættelse
Kiste, alm.   kr. 6.550,-
Urne   kr. 895,-
Levering af urne   kr. 0,-
Levering af kiste og polstring   kr. 850,-
     
Rustvognskørsel til krematoriet 20km.   kr. 1.425,-
Honorar/assistance   kr. 3.850,-
Miljøtillæg/værnemidler   kr.   215.-
Bedemand i alt   kr. 13.785,-
     
Udlæg    
Annonce Nordjyske og Afdøde.dk   kr. 2.100,-
Kistepyntning   kr. 0,-
Kirkegården (kr. 0,- pga. askespredning)   kr. 0,-
Portørassistance   kr. 373,-
Kremering   kr. 3.025,-
     
Begravelse/bisættelse i alt   kr. 19.283,-