Ofte stillede spørgsmål

Her kan du få svar på nogle af de spørgsmål, vi oftest møder

1. Må man kontakte bedemanden inden lægen har lavet dødsattest?

Ja det må man gerne – og det er ofte en rigtig god idé, så man i god tid kan få lavet aftaler samt tilrettelægge det videre forløb, når lægen har skrevet dødsattest, herunder også tidspunkt for eventuel flytning af afdøde til kirke/kapel.

Derimod må man ikke flytte på afdøde eller lægge afdøde i kisten INDEN dødsattesten foreligger.

Læs mere Luk

2. Får alle lige meget i begravelseshjælp?

Nej. Begravelseshjælpen afhænger af såvel alder som afdødes (og eventuel ægtefælles) formue. Se nærmere lige her under punktet Begravelseshjælp.

Læs mere Luk

3. Bliver bankkonti lukket ved dødsfald?

Når banken/sparekassen får besked om dødsfaldet (via CPR-registret) lukkes afdødes konti. Det gælder som regel også ”fælleskonti” – altså konti med flere CPR-numre (ægtefællers fælleskonti). Også PBS-betalinger afmeldes ofte og dankort spærres. Derfor er det en god idé at træffe nærmere aftale med pengeinstituttet omkring de videre forhold.

Læs mere Luk

4. Må familien selv bestille blomster og annoncer?

Ja – både annoncer og blomster må selvfølgelig gerne bestilles af familien selv. Hos Wensien Stenhuggeri og Begravelsesforretning er det dog automatisk en del af vores full-service og vort honorar ændres ikke i forhold til eventuelt egne påtagede opgaver.

Det betyder at vi – efter Jeres personlige ønsker - ordner alt praktisk vedr. dødsfaldet (herunder bla. blomster, annoncer, diverse kontakter m.m.), således familien kan koncentrere sig om det essentielle ved dødsfaldet – nemlig at have mistet et kært familiemedlem.

Læs mere Luk

5. Askestrøelse – må man spredes over land?

Af lovgivningen fremgår det helt klart, at man alene må sprede afdødes aske over åbent vand – det vil sige enten i fjorden eller i havet. Alle andre ”forslag” er ikke lovligt af gennemføre.

Den afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis han eller hun skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. Hvis man som efterladt kan godtgøre, at afdøde har ønsket det, er det også nok.

Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø.

Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt.

Læs mere Luk

6. Dødsfald i udlandet.

Ved dødsfald i udlandet er det en god idé at tage kontakt til os med det samme, da der opstår en række praktiske opgaver, som vi kan hjælpe med, herunder arrangere hjemtransport.
Bemærk:  Det gule sygesikringsbevis dækker IKKE længere i udlandet. Det blå sygesikringsbevis der erstatter det gule sygesikringsbevis dækker ved sygdom, men IKKE udgifterne til hjemtransport ifbm. dødsfald.

Derfor skal det kraftigt anbefales, at man inden afrejse sørger for at tegne en privat rejseforsikring – og såfremt man ikke allerede har købt én sammen med rejsen, kan de fleste pengeinstitutter via kortordninger tilbyde rejseforsikring.

Hvis afdøde ikke kremeres inden hjemtransport, skal han eller hun i nogle tilfælde balsameres af hensyn til fare for smitteoverførsel. Balsameringen bliver foretaget på et lokalt hospital i det land, hvor afdøde opholdt sig. Bedemanden skal herefter lægge afdøde i en zinkkiste, som loddes sammen så den er helt tæt. Zinkkisten anbringes i en trækiste. Ved ankomsten til Danmark er det oftest – af miljøhensyn - nødvendigt at tage afdøde ud af zinkkisten igen.

Læs mere Luk

7. Hvad sker der i afdødes digitale verden?

Når en person dør, er der nogle ting man skal tage stilling til, i forhold til den digitale verden. Nogen ting sker automatisk mens andre kræver en manuel handling fra de pårørende. Nedenfor er angivet et par eksempler:

E-Boks: Så snart afdødes cpr-nummer er erklæret inaktivt, får E-boks automatisk besked, og afdødes ”digitale postkasse” lukkes. Der vil derfor ikke kunne sendes elektronisk post til afdødes E-boks længere og pårørende skal derved ikke bekymre sig om noget.

Som pårørende kan man få overført afdødes E-boks til sin egen. Læs mere herom på www.e-boks.dk

Facebook: Når en person dør og vedkommende har en profil på Facebook, så sker der IKKE automatisk noget. Det vil altså sige, at vedkommende stadigvæk kan tilføjes som ven, få fødselsdagsgratuleringer m.m. Facebook har dog lavet flere muligheder, eksempelvis kan afdødes profil konverteres til en mindeside eller alternativt slettes for bestandigt. Nedenfor finder du links til de forskellige muligheder på Facebook’s egen supportside på dansk:

Afdødes profil skal ændres til mindemærke:

https://www.facebook.com/help/150486848354038

Afdødes profil skal slettes:

https://www.facebook.com/help/1518259735093203

Læs mere Luk
Scroll to Top