begravelsesforretning

Bedemand

stenhuggeri

Stenhuggeri

Begravelseshjælp

Her kan I blive klogere på formueafhængig begravelseshjælp mm.


Takster til begravelseshjælp pr. 1. januar 2022: (sidste år i parentes)

I henhold til § 160 i Sundhedsloven yder bopælskommunen en formueafhængig begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen reguleres én gang årligt med en satsreguleringsprocent.

Reguleringen sker hvert år pr. 1. januar.


På baggrund af ovennævnte har Sundhedsministeriet meddelt, at formuegrænser og satser for begravelseshjælp med virkning

pr. 1. januar 2022 udgør følgende beløb:

Begravelseshjælp:

Børn under 18 år kr. 9.850, - (I 2021: 9.750,00)

Personer på 18 år og derover kr. 11.800,00 (I 2021: 11.650,00)

Formuegrænser, gældende for voksne (1):

Personer u / ægtefælle eller børn under 18 år kr. 19.750,00 (19.550,00)

Personer m / ægtefælle eller børn under 18 år kr. 39.450,00 (38.950,00)

Bemærk:

Minimumsbeløbet på kr. 1.050,00 for personer født før 1.april 1957 er stadig gældende.

Beregning og udbetaling af begravelseshjælp (2022):

Afdødes formueforhold lægges til grund for beregning af, om der kan udbetales begravelseshjælp, og hvor meget der eventuelt kan udbetales.

 

Der gælder følgende regler for de enkelte grupper:

Personer under 18 år:

Uanset formue udbetales der en begravelseshjælp på kr. 9.850,00 til personer under 18 år.

 

1. Afdøde, der efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år:

Såfremt afdøde efterlader en ægtefælle eller børn under 18 år, udbetales begravelseshjælp på kr. 11.800,00. hvis ægtefællernes samlede formue er under kr. 39.450,00. Dvs. ved begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed ægtefællernes samlede formue overstiger kr. 39.450,00.

således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 51.200,00.

Eksempel: Hvis ægtefællernes samlede formue på dødsdagen er kr. 45.000,00 vil begravelseshjælpen dermed blive på kr. 6.250,00.

 

2. Personer på 18 år og derover:

Der udbetales en begravelseshjælp på kr. 11.800,00, såfremt afdøde efterlader sig en formue på under kr. 19.750,00.

Begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue overstiger kr. 19.750,00 - således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 31.550,00.

Eksempel: Ved en formue på dødsdagen på kr. 22.000,00 vil begravelseshjælpen dermed blive opgjort til kr. 9.550,00.

Takster og værdigrænser pr. 1. januar 2022 (sidste års tal i parentes)

Bundfradrag ved beregning af:

Boafgift - 2022: kr. 312.500,-  (i 2021 kr. 308.800,-)

Gaveafgift til børn og børnebørn - 2022: kr. 69.500, - (i 2021 kr. 68.700, -)

Gaveafgift til svigerbørn 2022: kr. 24.300, - (I 2021 kr. 24.000,00)

 

Værdigrænsen for udlæg af boet til ægtefælle: 2022: Kr. 810.000,- (i 2021 kr. 810.000, -)

(Alle beløb der kommer til udbetaling ved dødsfaldet, herunder alle livsforsikringsbeløb og engangsydelser i pensionssager, skal medregnes, jfr. Ny arvelov, der trådte i kraft 1. januar 2008)

 

Værdigrænsen for boudlæg:

2022: 47.000,- (I 2021: kr. 47.000,-)

 

Begravelseshjælp:

Under 18 år: kr. 9.850,00

Over 18 år: Fra 0 til kr. 11.800,- - afhængig af formue på dødstidspunktet - jvf. anden opgørelse.

Er man født før 1. april 1957 er man dog altid sikret kr. 1.050, -

Top