Hvem er Wensien Stenhuggeri og Begravelsesforretning

Hos Wensien er vores nøgleord loyal, empatisk og troværdig. For os er det ikke kun en firmaprofil, men løber naturligt i vores DNA og skinner igennem hos hver af vores 5 bedemænd personligt

Loyal

Wensien Stenhuggeri og Begravelsesforretning ligger i Thy og det har det gjort siden 1938 hvor firmaet startede. Det har i alle årerne været ejet og drevet af familien Wensien og for nuværende er det 3. og 4. generation i fællesskab der står bag. Vi ser Thy som vores hjemmebane, vores arbejdsplads, vores baghave og det er her vi hjælper alle pårørende, når døden bliver en del af livet.

Vi og vores ansatte bor og lever alle i Thy og vores 3 firmaadresser er ligeledes jævnt fordelt i henholdsvis Bedsted i Sydthy, Snedsted i Midtthy samt Thisted i Nordthy. På hver af adresserne kan der laves aftaler på vores fysiske kontorer og vi kan herudover i Bedsted vise egnens største udstilling af gravsten frem. Det er samtidig her vores eget stenhuggeri ligger. Udstillingen indeholder mere end 300 sten og er altid åben, ligesom vi altid kan træffes på tlf. 97945075 for personlig aftale.

Vi er loyale mod vores vestjyske kultur og samtidig mod vores stolte begravelsestraditioner, der sikrer at alle får en værdig afsked med livet og at pårørende får en mindeværdig afsked med deres kære.

Empatisk

Vi sætter en ære i at lytte og opfylde de ønsker som både afdøde samt familie måtte have når livet når sin slutning. For os hos Wensien, starter det naturligt allerede ved vores første samtale, hvor vi gennem lyttende dialog får indblik i de første tanker, der opstår hos jer som pårørende. Vi ved at ingen dødsfald er ens – ej heller er nogen familier – og derfor er empati og personlighed særligt vigtigt for os. Vi går efter at omsætte alle jeres personlige ønsker til virkelighed og hjælper naturligvis med at få mulighederne omfavnet og tilpasset de forskellige juridiske og lokale regler der måtte findes. Der er mange følelser i spil, når det sidste farvel skal siges og derfor tror vi på, at vi med et lyttende øre, et medfølende hjerte og med stor respekt bedst imødekommer jer med ydmyghed og samtidig en høj faglig ekspertise.

Vi ved at det sidste farvel ikke kan gøres om og derfor er en personlig afsked omdrejningspunktet for os. Det skal være værdigt for afdøde at komme herfra og det skal være en god og mindeværdig oplevelse at sige farvel som pårørende, så netop derfor gør vi meget ud af at fortælle pårørende om de mange personlige muligheder der findes. Det kunne være særlige salmevalg til udsyngning, det kunne være afspilning af ynglingsmusikken, det kunne være at læse et digt eller personlige mindeord for familien. Det kunne også være et ønske om en kiste med en særlig farve, eller sågar at børnebørnene fik mulighed for at skrive og tegne personlige hilsner og tegninger på en hvid kiste. Det kunne som end også være en særlig rute med rustvognen, når kisten skal køres til kapellet med ligfølge, eller meget andet.

Troværdig

Wensien Stenhuggeri og Begravelsesforretning er en del af Danske Bedemænd og har været det siden år 1973. Som yderligere sikkerhed for dig som kunde, er vi samtidig ISO9001 certificeret gennem  DNV (tidl. kendt som DS/Dansk Standard), hvilket betyder at du trygt kan benytte os som din foretrukne lokale bedemand. ISO9001 er nemlig et kvalitets- og tryghedsstempel for dig som kunde og det lever vi op til hvert eneste år! Kravet for at beholde sit ISO9001 stempel betyder nemlig, at vi hvert år eksamineres af eksterne kontrollører, som grundigt tjekker alle vores procedurer, vores daglige arbejde samt vores kundeforhold igennem. Udover trygheden igennem vores samtaler, så sikres I som kunde hos Wensien samtidig at der ALTID – uden undtagelse – laves prisoverslag for samtlige af de ydelser, vi skal bistå jer med. Det betyder, at I som familie altid har et klart overblik over omkostningerne, der naturligt følger i kølvandet på et hvert dødsfald. Derudover foreskriver vores ISO9001 certificering at vi skal indhente tilfredshedsundersøgelser fra tilfældigt udvalgte af vores kunder, således I som familie efterfølgende får lov at evaluere vores hjælp. Det kalder vi for vestjysk ordentlighed og det har altid været en naturlig del af os som mennesker og som firma – derfor lægger vi også personligt navn til vores forretning!

Hvad laver bedemændene hos Wensien

Vi er folkets bedemand. Det vil sige at vi hjælper og bistår enhver familie eller pårørende der måtte have mistet en af deres kære. Vi kan hjælpe uanset hvilket trossamfund man tilhører og ligeledes uanset om afdøde skal begraves/bisættes i Danmark, eller såfremt afdøde skal føres til udlandet i kiste eller urne.

Vores naturlige lyttende tilgang bliver samtidig ledt på vej af flere forskellige spørgsmål. Dels for at imødekomme eventuelle tvivlsspørgsmål, men samtidig også som kyndige råd og sikker vejledning om andre vigtige hensyn ifbm. dødsfaldet af jeres kære.

Hos Wensien er det almindeligt med en personlig samtale, hvor vi som bedemænd møder op hos jer og i fællesskab tilrettelægger alt det praktiske i relation til dødsfaldet. Det kan være i afdødes hjem, hos en af jer i den nære familie, på et plejehjem eller på ét af vores 3 kontorer fordelt i Thy med Bedsted i Sydthy, Snedsted i Midtthy samt Thisted i Nordthy.

Her vil snakken naturligt falde på valg af højtidelighed (begravelse eller bisættelse) samt hvorfra ceremonien skal foregå og i naturlig forlængelse heraf, vil vi afklare hvorvidt der eventuelt skal udtages nyt gravsted. Vi sørger selvfølgelig for at informere både den pågældende præst samt graveren på kirkegården og hjælper ligeledes med at træffe aftaler for jeres møde med dem.

Herudover hjælper vi gerne med udformning af dødsannoncer, takkeannoncer samt bestilling af diverse blomsterpynt hos jeres foretrukne blomsterleverandør.

Det er også en naturlig del af vores arbejde, at sørge for den lovpligtige kontakt til de forskellige relevante myndigheder, herunder blandt andet anmeldelse af dødsfaldet til Folkekirken samt til Skifteretten.

Vi ved hvor pludseligt spørgsmål kan trænge sig på, når der sker et dødsfald og samtidig ved vi også hvor beroligende de er at få besvaret. Derfor er vi her altid for jer 24 timer i døgnet, alle årets dage, man skal blot ringe på ét af vores 3 døgnservice numre som er: 97945075 eller 97933375 eller 96185000.

 

Ring trygt til Wensien når døden bliver en del af livet