Dine omkostninger

Dine samlede omkostninger eller den samlede pris på en begravelse eller bisættelse består af mange forskellige elementer.

Omkostninger til begravelse/bisættelse

Bedemandens pris: Det er den pris, bedemanden skal have for sit arbejde (kiste, evt. urne, honorar, kørsel, m.m.).

Udlæg: Er blandt andet udgifter til kirkegården (og eventuelt krematorium) samt til blomsterhandler, annoncer, mindesamvær og eventuel gravsten. Det er omkostninger, der af mange ofte vælges at lade indgå i bedemandens samlede regning, således at der, fra bedemanden til de pårørende, fremkommer én samlet regning på samtlige omkostninger for en begravelse eller bisættelse.

Når du/I benytter Wensien Stenhuggeri og Begravelsesforretning koster det jer ikke noget at lade os samle/betale diverse udlæg i forbindelse med begravelsen/bisættelsen. Vi opkræver altså ingen gebyrer for at administrere og betale diverse begravelsesudgifter ifbm. begravelsen eller bisættelsen.

Det kan være vanskeligt at sammenligne de samlede omkostninger direkte, idet omkostningerne til bl.a. mindesamvær og evt. gravsten kan variere utroligt meget. Ligeså er priserne på kirkegården – afhængigt af gravstedstype og dennes vedligehold – ofte meget forskellig.

Wensiens priser

Få et klart overblik over priserne hos Wensien

Andre priser

Ved enhver begravelse eller bisættelse fremkommer priser (udlæg) udover den pris bedemanden skal have.

Priseksempler på samlet
begravelse/bisættelse

Se 3 overskuelige priseksempler på samlet begravelse/bisættelse

Forbrugerklager
Scroll to Top