Forbrugerklager

Forbrugerklager

Såfremt man, mod forventning, ikke er tilfreds med de leverede ydelser eller den fremsendte regning kan man naturligvis vælge at klage til Forbrugerklagenævnet. Det gøres på lige fod med alle andre forbrugerkøb via Konkurrence -og Forbrugerstyrrelsen.

Klager der ønskes behandlet i Forbrugerklagenævnet sendes til:

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 4171 5000
E-mail: kfst@kfst.dk

www.kfst.dk