Priseksempler på samlet begravelse/bisættelse

Herunder giver vi 3 eksempler på begravelse/bisættelse. De 3 eksempler tager udgangspunkt i forskellige dødssteder og deraf forskellige kørsler samt afdødes ønsker i forhold til gravsted kontra askespredning

Eksempel 1

Begravelse/Bisættelse

 • Afdøde er død i hjemmet/plejehjem/hospice.
 • Der bliver lagt i kiste og der holdes udsyngning.
 • Kisten køres til det lokale kirkegårdskapel (20 km).
 • Afdøde er medlem af Folkekirken og begraves/bisættes en hverdag.

Hertil kommer udgifter til mindesamvær, gravsten evt. vedligeholdelse, hækklipning mv., samt erhvervelse af brugsret (afhænger af fredningsperiode og gravplads).

Der skal herfra modregnes evt. begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark eller anden privat tegnet begravelseskasse/forsikring.

ServiceydelseBegravelseBisættelse
Kiste, alm.kr. 7.200,-kr. 6.850,-
Urne kr. 995,-
Levering af urne kr. 645,-
Levering af kiste og polstringkr. 800,-kr. 800,-
   
Kisteilægningkr. 895,-kr. 895,-
   
Rustvognkørsel til kirkens kapelkr. 1.550,-kr. 1.550,-
Rustvognskørsel til krematoriet 50km. kr. 2.390,-
Honorar/assistancekr. 4.050,-kr. 4.050,-
Hjælpemidler/værnemidlerkr.    235,-Kr.   235,-
Bedemand i altkr. 14.730,-kr. 18.410,-
   
Udlæg  
Annonce Nordjysk og Afdøde.dkkr. 2.100,-kr. 2.100,-
Kistepyntningkr. 1.500,-kr. 1.500,-
Kirkegården, gravkastning/urnenedsættelsekr. 4.650,-kr. 492,-
Kremering kr. 2.995,-
   
Begravelse/bisættelse i altkr. 22.980,-kr. 25.497,-

Eksempel 2

Begravelse/Bisættelse

 • Afdøde er død på Aalborg Universitetshospital, Thisted.
 • Føres til lokal kirkes kapel (24 km.) og begravelse/bisættelse en fredag.
 • Afdøde er medlem af Folkekirken

Hertil kommer udgifter til mindesamvær, gravsten evt. vedligeholdelse, hækklipning mv, samt erhvervelse af brugsret (afhænger af fredningsperiode og gravplads).

Der skal herfra modregnes evt. begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark eller anden privat tegnet begravelseskasse/forsikring.

ServiceydelseBegravelseBisættelse
Kiste, alm.kr. 7.200,-kr. 6.850,-
Urne kr. 995,-
Levering af urne kr. 645,-
Levering af kiste og polstringkr. 800,-kr. 800,-
Rustvognkørsel til kirkens kapelkr. 1.662,-kr. 1.662,-
Rustvognskørsel til krematoriet 40km. kr. 2.110,-
Honorar/assistancekr. 4.050,-kr. 4.050,-
Hjælpemidler/værnemidlerkr.   235,-kr.   235,-
Bedemand i altkr. 13.947,-kr. 17.347,-
   
Udlæg  
Annonce Nordjysk og Afdøde.dkkr. 2.100,-kr. 2.100,-
Kistepyntningkr. 1.500,-kr. 1.500,-
Kirkegården, gravkastning/urnenedsættelsekr. 4.650,-kr. 492,-
Portørassistancekr. 386,-kr. 386,-
Kremering kr. 2.995,-
   
Begravelse/bisættelse i altkr. 22.583,-kr. 24.820,-

Eksempel 3

Bisættelse

 • Afdøde er død på Aalborg Universitetshospital, Aalborg.
 • Føres direkte til krematoriet uden højtidelighed.
 • Afdøde er IKKE medlem af Folkekirken.
 • Der skal ske askestrøelse over åbent hav og familien vil selv hente urnen på Aalborg Krematorium.

Der skal herfra modregnes evt. begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark eller anden privat tegnet begravelseskasse/forsikring.

Serviceydelse Bisættelse
Kiste, alm. kr. 6.850,-
Urne kr. 995,-
Levering af urne kr. 0,-
Levering af kiste og polstring kr. 895,-
   
Rustvognskørsel til krematoriet 20km. kr. 1.550,-
Honorar/assistance kr. 4.050,-
Hjælpemidler/værnemidler kr.   235.-
Bedemand i alt kr. 14.575,-
   
Udlæg  
Annonce Nordjyske og Afdøde.dk kr. 2.100,-
Kistepyntning kr. 0,-
Kirkegården (kr. 0,- pga. askespredning) kr. 0,-
Portørassistance kr. 386,-
Kremering kr. 3.025,-
   
Begravelse/bisættelse i alt kr. 20.086,-

Vi kan også hjælpe med

Wensiens priser

Få et klart overblik over priserne hos Wensien.

Andre priser

Ved enhver begravelse eller bisættelse fremkommer priser (udlæg) udover den pris.

Forbrugerklager

Såfremt man, mod forventning, ikke er tilfreds med de leverede ydelser.

Scroll to Top